Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Torsdag 28. april 2022 kl. 19:00

I Årslev Forsamlingshus – Bystævnet 13, 5792 Årslev

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse.

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Eventuelle forslag.

5. Behandling af budget og fastsættelse af driftsbidrag og tilslutningsafgift samt orientering om abonnementsbidrag for det kommende regnskabsår.

6. Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter.

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4., skal med navns underskrift være et bestyrelsesmedlem i hænde senest 10 (ti) kalenderdage før generalforsamlingen.

Dvs. søndag d. 17. april 2022.

Regnskab for det forløbne år og budget for det kommende år fremlægges på kontoret, Stationsvej 77, 5792 Årslev senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen Årslev Net

Andre nyheder

Se ferieåbningstider her

Uge 27-29 (1.7.24-19.7.24): Personlig henvendelse:Mandag – Torsdag kl. 10-12 og 15-17Fredag kl. 10-12 Telefontider:Mandag – Torsdag kl. 9-17Fredag kl. 10-12 Uge 30-34 (22.7.24-23.8.24): Personlig henvendelse:Mandag

Læs nyhed ⟶