Mail Opsætning

Server til indgående post

IMAP: mail.aarslevnet.dk
Standard uden kryptering: port 143
Krypteret med SSL: port 993 (Vi anbefaler at bruge denne)

POP3: mail.aarslevnet.dk
Standard uden kryptering: port 110
Krypteret med SSL: port 995 (Vi anbefaler at bruge denne)

Server til udgående post (kræver godkendelse)

SMTP: asmtp.aarslevnet.dk
Uden kryptering: port 25
Krypteret med SSL: port 465
Krypteret med STARTTLS: port 587 (Vi anbefaler at bruge denne)