Generalforsamling 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Torsdag 27. august 2020 kl. 19:00

I Ferritslev Fritidshus, Ørbækvej 916 A, 5863 Ferritslev.  

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år og planer for det  

     kommende år til godkendelse.

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Eventuelle forslag.

5. Behandling af budget og fastsættelse af driftsbidrag og tilslutningsafgift samt

     orientering om abonnementsbidrag for det kommende regnskabsår.

6. Valg af bestyrelse (alle genopstiller) og 2 bestyrelsessuppleanter.

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4., skal med navns underskrift være et bestyrelsesmedlem i hænde senest 10 (ti) kalenderdage før generalforsamlingen. Dvs. søndag d. 16. august 2020. 

Regnskab for det forløbne år og budget for det kommende år er fremlagt på kontoret, Stationsvej 77, 5792 Årslev.

 

Andre nyheder

Se ferieåbningstider her

Uge 27-29 (1.7.24-19.7.24): Personlig henvendelse:Mandag – Torsdag kl. 10-12 og 15-17Fredag kl. 10-12 Telefontider:Mandag – Torsdag kl. 9-17Fredag kl. 10-12 Uge 30-34 (22.7.24-23.8.24): Personlig henvendelse:Mandag

Læs nyhed ⟶