Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Torsdag 16. maj 2024 kl. 19:00

I Ferritslev Fritidshus, Ørbækvej 916 A, 5863 Ferritslev.  

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse.

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer

5. Eventuelle forslag.

6. Behandling af budget og fastsættelse af driftsbidrag og tilslutningsafgift samt orientering om abonnementsbidrag for det kommende regnskabsår.

7. Valg af bestyrelse (alle genopstiller) og 2 bestyrelsessuppleanter.

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4., skal med navns underskrift være et bestyrelsesmedlem i hænde senest 10 (ti) kalenderdage før generalforsamlingen.

Dvs. mandag d. 6. maj 2024.

Regnskab for det forløbne år og budget for det kommende år er fremlagt på kontoret, Stationsvej 77F, 5792 Årslev.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen Årslev Net

Andre nyheder

Se ferieåbningstider her

Uge 27-29 (1.7.24-19.7.24): Personlig henvendelse:Mandag – Torsdag kl. 10-12 og 15-17Fredag kl. 10-12 Telefontider:Mandag – Torsdag kl. 9-17Fredag kl. 10-12 Uge 30-34 (22.7.24-23.8.24): Personlig henvendelse:Mandag

Læs nyhed ⟶