Mail opsætning outlook 2007

Opsætning af e-mail på outlook 2007

Outlook2007-1

Outlook2007-2

Outlook2007-3

Server til ingående post: mail.aarslevnet.dk

Server til udgående post: asmtp.aarslevnet.dk

Outlook2007-4

Ændre Server til udgående post (SMTP): 2525

Outlook2007-5Outlook2007-6

Ovenstående opsætning bruges hvis man ønsker at sende mail både når man er på Årslev Net og på andre
internetforbindelser som f.eks. når man er på ferie. 
 
Hvis post kun sendes når man er på Årslev Nets internet kan man også bruge følgende opsætning:
udgående server ændres til smtp.aarslevnet samt smtp port til 25