topimage.png

Nyhedsoversigt

Generalforsamling 2020

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

 Torsdag 27. august 2020 kl. 19:00

 

I Ferritslev Fritidshus, Ørbækvej 916 A, 5863 Ferritslev.  

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år og planer for det  

     kommende år til godkendelse.

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Eventuelle forslag.

5. Behandling af budget og fastsættelse af driftsbidrag og tilslutningsafgift samt

     orientering om abonnementsbidrag for det kommende regnskabsår.

6. Valg af bestyrelse (alle genopstiller) og 2 bestyrelsessuppleanter.

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.

 Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4., skal med navns underskrift være et bestyrelsesmedlem i hænde senest 10 (ti) kalenderdage før generalforsamlingen. Dvs. søndag d. 16. august 2020. 

 Regnskab for det forløbne år og budget for det kommende år er fremlagt på kontoret, Stationsvej 77, 5792 Årslev.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen Årslev Net

Hvad sker der med tv-pakkerne - og hvorfor denne mediestorm?

 

Som mange sikkert har bemærket, er der i øjeblikket en heftig debat om YouSees tv-pakker fra nytår 2020. Problematikken består i, at Discoverys kanaler fjernes fra YouSees faste tv-pakker.

Fra bestyrelsens side følger vi den offentlige debat med lige så stor interesse som alle vores medlemmer. Vi har nemlig ikke flere informationer end jer.

Sidste nye informationer artikel i BT 23. oktober

Se hvad der er baggrunden for YOUSEEs ændringer i netop din TV pakke:

YOUSEE baggrund

Årslev Net afholder sammen med You See, et arrangement i Årslevhallen torsdag den 14. november fra kl. 14.00 – 18.00.

Her kan du komme og høre seneste nyt og hvordan du kan sammensætte din egen TV pakke ved at ændre den til en Bland Selv - og forhåbentlig også vælge kanaler fra Discovery.

 

Se hvad andre foreninger skriver i disse links:

   Sæby Antenneforening 

   Vores Net i Varde

MVH

Bestyrelsen Årslev Net

 

 

 

YOUSEE/Årslevnet arrangement I ÅRSLEV HALLEN

 

YOUSEE/Årslevnet arrangement I ÅRSLEV HALLEN

 

 

 

Torsdag d. 3. oktober 2019 kl. 14.00 til 18.00

Ny dato torsdag d. 14. november 14.00 til 18.00

 

 

 

 

Inviterer YOUSEE og Årslevnet til arrangement i Årslev

 

Kom og hør om bland selv, den nye aftale om TV boks, muligheder som medlem af Årslevnet, WIFI check og meget andet.

 

Der vil blive budt på en lille forsfriskning

 

Sæt kryds i kalenderen.

 

Alle er velkommen

 

YOUSEE ændrer indholdet i de faste tv-pakker

Som det nok er de fleste bekendt, ændrer YOUSEE på indholdet af de faste TV-pakker her pr. 1. januar 2020

Læs mere om ændringerne ved at følge nedenstående link:

YOUSEE TV-pakker 2020

 

Udvidet åbningstider

Det er besluttet at udvide åbningstiderne på kontoret.

Fra og med  mandag d. 18. marts 2019, er der åbnet mandag formiddag mellem kl. 9.00 og kl. 11.00.

Øvrige åbningstider er uændret.

Klik her for åbningstider